ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Proskovice

Rodinný dům

ID
68021
Číslo jednací
68021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-11-30 14:00:00
Ukončení dražby
2022-11-30 14:30:00
Odhadní cena
4.370.000 CZK
Nejnižší podání
3.495.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
300.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 451 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova č.p. 116 (způsob využití: rodinný dům) v obci Ostrava, část obce Proskovice, stojící na tomto pozemku parc.č. 451, - pozemek parc.č. 452 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití: garáž), stojící na tomto pozemku parc.č. 452, - pozemek parc.č. 453/1 – zahrada, - pozemek parc.č. 453/2 – zahrada, , a to včetně veškerých součástí a příslušenství shora uvedených nemovitých věcí, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 328 pro katastrální území Proskovice, obec Ostrava.

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, je zde vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1950. Základy domu jsou pravděpodobně betonové, konstrukce objektu je cihlová, stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, valbová, střešní krytinu tvoří asfaltový šindel a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena. Zadavatelem byl poskytnut Znalecký posudek o ceně nemovitých věcí č. 10607-385/2020 zpracován ke dni 14.02.2020, ze kterého byly převzaty rozměry podlahové plochy včetně příslušenství, kdy v době prohlídky 14.02.2020 nebyla umožněna prohlídka a přeměření místností v podkroví. Podlahová plocha podkroví byla stanovena odhadem na základě popsané dispozice podkroví přítomné osoby při prohlídce oceňovaného objektu. Dle výše zmíněného znaleckého posudku je dispozičně dům v 1.NP jako byt 3+1, v podkroví jsou dvě obytné místnosti, koupelna s WC nad kuchyní 1.NP, jedna místnost nad koupelnou a WC 1.NP. Podlahová plocha činí 149,24 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 219,60 m2. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem, v celém objektu jsou instalovány žaluzie. Vchodové dveře jsou dřevěné. Zvenku je na fasádě připevněn kamerový systém. Do objektu je zaveden vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Objekt má původní fasádu (pohled ze strany ulice – prasklina vnější omítky), střecha pravděpodobně bez vady a okna v objektu jsou bez vad. Stav rodinného domu je pravděpodobně dobrý, neboť zvenku se rodinný dům se zahradou jeví udržovaně. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby, a to garáž a dřevěný altán. Nemovitosti jsou užívány neoprávněnými uživateli bez jakéhokoliv právního titulu. V současné době je podána Žaloba o vyklizení nemovitostí.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci