ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 55022001, Nejvyšší podání 440.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Střelice u Brna- podíl 1/2

Pozemek

ID
55022
Číslo jednací
55022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-11-02 14:15:00
Ukončení dražby
2022-11-02 15:10:06
Odhadní cena
130.000 CZK
Nejnižší podání
65.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 5392- trvalý travní porost (6856 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno- venkov, na listu vlastnictví č. 532 pro katastrální území Střelice u Brna

Pozemek parc. č. 5392 o výměře 6 856 m2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Pozemek je zemědělsky využíván. Dle územního plánu obce Střelice je pozemek zahrnut do ploch „PZ - plochy zemědělské“. Pozemek je situován v nezastavěném území obce Střelice, asi 800 m jižně od středu obce. Příjezd je možný po obecní komunikaci. Součásti, příslušenství, věcná břemena nebo jiná omezení nebyla zjištěna.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci