ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože v průběhu dražby/aukce nikdo z dražitelů neučinil podání alespoň na úrovni nejnižšího podání je dražba/aukce ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Hostavice a Lipno

Pozemek

ID
37022
Číslo jednací
37022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-10-19 14:15:00
Ukončení dražby
2022-10-19 14:45:00
Odhadní cena
36.200 CZK
Nejnižší podání
24.134 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
1.- ideální 1/18 pozemkové parcely parcelní č. 880/1 ,,orná půda“, včetně ideální 1/18 veškerého příslušenství a součástí, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 501 pro katastrální území Hostavice 2.- ideální 1/24 pozemkové parcely parcelní č. 949/54 ,,orná půda“, ideální 1/24 pozemkové parcely parcelní č. 1591/71 ,,orná půda“ a ideální 1/24 pozemkové parcely parcelní č. 1591/72 ,,orná půda“, včetně ideální 1/24 veškerého příslušenství a součástí, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území Lipno

Pozemek parc. č. 880/1, k.ú. Hostavice: pozemek je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda o výměře 6.651 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - "LR-lesní porosty". Charakter pozemku však odpovídá druhu pozemku v katastru nemovitostí, jedná se o součást pole. Na pozemku pouze sezónní zemědělské plodiny, pozemek je rovinatý, přístup pouze v rámci pole přes jiné pozemky. Pozemek parc. č. 949/54, 1591/71, 1591/72, k.ú. Lipno: pozemky jsou v katastru nemovitostí zapsané jako orná půda o výměře v součtu 6.308 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - "Nzplocha zemědělská". Na pozemku pouze sezónní zemědělské plodiny, pozemky středně svažité, přístup pouze v rámci pole přes jiné pozemky. Na části pozemku 949/54 jsou lesní porosty – skladba porostů byla pro účely ocenění cenou zjištěnou převzata z LHO sousedního pozemku. Pozemky se nachází mimo zastavěnou část obce.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci