ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Malonice

Pozemek

ID
76021
Číslo jednací
76021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-08-24 14:30:00
Ukončení dražby
2022-08-24 15:00:00
Odhadní cena
174.000 CZK
Nejnižší podání
20.889 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
1.- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/36 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 1/18- zastavěná plocha a nádvoří (341 m2), na kterém stojí stavba bez čp/če- zem.stavba, LV 231 včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 46 pro katastrální území Malonice 2.- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 1/7- zastavěná plocha a nádvoří (1 300 m2), na kterém stojí stavba bez čp/če, zem.stavba, LV 231 pozemek parc.č. st. 1/12- zastavěná plocha a nádvoří (161 m2), na kterém stojí stavba bez čp/če, zem.stavba, LV 231 pozemek parc.č. 2/2- ostatní plocha (486 m2) pozemek parc.č. 757/2- ostatní plocha (2 332 m2) včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 187 pro katastrální území Malonice 3.- spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitostech: stavba bez čp/če, zem.stavba, stojící na pozemku parc.č. st. 1/7, LV 187 stavba bez čp/če, zem.stavba, stojící na pozemku parc.č. st. 1/12, LV 187 a parc.č. st. 1/18, LV 46 včetně všech součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví č. 231 pro katastrální území Malonice

Nemovitosti se nacházejí v severní části obce Malonice, poblíž zemědělského areálu, plocha je regulována platným územním plánem jako plochy smíšené obytné. Obec Malonice se nachází 17 km od Sušice a 15 km od Klatov, kde je veškerá občanská vybavenost. V obci Malonice se nachází tyto inženýrské sítě: elektřina, vodovod a jednotná kanalizace. Pozemek parc.č. St. 1/18 o výměře 341 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba bez č.p. zemědělská stavba (LV 231). Pozemek parc.č. St. 1/12 o výměře 161 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba bez č.p. – zemědělská stavba (LV 231). Zemědělská stavba na pozemku St. 1/8 a St. 1/12 je využívána jako stodola. Zemědělská stavba není stavebně oddělená od sousedního pozemku St.1/11. Jedná se tedy o jednu stavbu, která není oddělena příčkou a je užívána společně s vlastníky pozemku parc.č. St.1/11 (St. 1/11, součástí pozemku je stavba). Stavba o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou. Stavba je smíšené konstrukce (kámen-cihla). Střešní krytina je vlnitý eternit. Vrata jsou dřevěná, okna chybí, stropy chybí. Klempířské prvky jsou pozinkované. Přístup k pozemku St. 1/12 a St. 1/18 je nejprve po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemek jiného vlastníka. Věcné břemeno ve prospěch oceňovaného subjektu není zřízeno. Pozemek parc.č. St. 1/7 o výměře 1300 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemku stojí stavba bez č.p. – zemědělská stavba (LV 231). Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě. Stavba na pozemku St. 1/7 byla původně vystavená jako stáj a sloužila jako hospodářský objekt k místnímu zámku, později byla adaptována na kravín. V současné době není využívána. Objekt je smíšené konstrukce se sedlovou střechou. Střešní krytina je plechová. Stropy jsou klenbové. Okna jsou z části jednoduchá, z části chybí. Podlaha je betonová. Podlahová plocha činí 238 m2. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Objekt je přístupný po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemek parc.č. 757/2. Pozemek parc.č. 2/2 o výměře 486 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě. Pozemek parc.č. 757/2 o výměře 2332 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě. Na pozemku se nachází dřevěný přístřešek ke stavbě na pozemku St.1/7. Stavebně technický stav je špatný, určený k demolici. Pozemky mají rovinatý charakter, jsou bez porostů a nacházejí se v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly zjištěny.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci