ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Brandov

Pozemek

ID
44022
Číslo jednací
44022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-08-24 14:00:00
Ukončení dražby
2022-08-24 14:30:00
Odhadní cena
2.499.000 CZK
Nejnižší podání
2.499.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
300.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 799/7- ostatní plocha (4744 m2) - pozemek parc.č. 799/8- ostatní plocha (4848 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, na listu vlastnictví č. 272 pro katastrální území Brandov

Pozemky evidované k katastru nemovitostí jako ostatní plocha, pozemek parc. č. 799/7 o výměře 4.744 m2 a pozemek parc. č. 799/8 o výměře 4848 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - zastavitelné plochy s komerčním charakterem. Na pozemku se nachází dřeviny, traviny, keře, bez údržby, náletové dřeviny, spontánně zakořeněné dřeviny, podrosty, výškově a druhově rozrůzněné. Není oplocený. Samotný pozemek je převážně rovinatý. Přístup na pozemky je pouze přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch oceňovaných pozemků není zřízeno - tento fakt má zcela zásadní vliv na ocenění pozemků, jelikož zcela zásadně může komplikovat možnosti využití. Pozemek je situovaný na severním okraji obce v těsném sousedství hraničního přechodu se SRN, v blízkosti městečka Grünthal, charakter okolí tak odpovídá spíše rezidenční zástavbě – částečně služby (benz. pumpa, ubytování, prodejna). Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu, v místě pouze omezené kulturní a sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci