ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 28022002, Nejvyšší podání 2.945.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

NEDOBROVOLNÁ DRAŽBA Rodinný dům Bartovice

Rodinný dům

ID
28022
Číslo jednací
28022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-06-29 14:00:00
Ukončení dražby
2022-06-29 14:30:04
Odhadní cena
3.860.000 CZK
Nejnižší podání
2.945.000 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Jistota
300.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 195/1- zastavěná plocha a nádvoří (180 m2), součástí je stavba: Bartovice, č.p. 265, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 195/1 - pozemek parc.č. 196- zahrada (210 m2) - pozemek parc.č. 197- zahrada (484 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 297 pro katastrální území Bartovice

Nemovitost byla prohlédnuta pouze zvenku. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně celkově podsklepený, pravděpodobně zde není půda, ale disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 1960. Základy domu jsou pravděpodobně betonové, objekt je cihlové konstrukce. Má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a zateplení pláště není provedeno. Zastavěná plocha 1.NP o výměře 114,00 m2, zastavěná plocha podkroví o výměře 114 m2 a zastavěná plocha 1.PP o výměře 114 m2. Celková zastavěná plocha jednotlivých podlaží vč. příslušenství činí 342,00 m2. Okna jsou plastová s dvojsklem a střešní. Na základě vyjádření inženýrských sítí bylo zjištěno, že k rodinnému domu vede nadzemní elektrické vedení NN ČEZ Distribuce a.s. K domu je přiveden plynovod, vodovod a kanalizace. Na základě prohlídky nemovitosti zvenku je stav rodinného domu pravděpodobně dobrý. Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny, pozemek je bez oplocení. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je přístup přes pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků - zřízení věcného břemena ve prospěch oceňovaného pozemku nebylo zjištěno, poté bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci