ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 22022005, Nejvyšší podání 60.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Severní

Pozemek

ID
22022
Číslo jednací
22022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-06-01 14:30:00
Ukončení dražby
2022-06-01 15:25:02
Odhadní cena
32.000 CZK
Nejnižší podání
16.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
4.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 525/2- ostatní plocha (333 m2) - pozemek parc.č. 1708- ostatní plocha (90 m2) - pozemek parc.č. 1709/1- ostatní plocha (80 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 236 pro katastrální území Severní

Pozemky p.č 525/2 a 1708 tvoří celek a nacházejí v nezastavitelné ploše. Celková rozloha činí 423 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako – plochy trvalé travní porosty, krajinná a doprovodná zeleň. Pozemky sousedí se zastavěnou částí obce a jsou při hlavní komunikaci, avšak mají vysoký stupeň povodňového rizika. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení. Pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Nenacházejí se zde stavby. Pozemek p.č. 1709/1 se nachází v zastavěném území a je součástí funkčního celku u nemovitosti č.p. 316. Pozemek je tedy stavební, o rozloze 80 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako BV - rodinné bydlení. Pozemek je bez porostů, není oplocený. Pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je bez staveb.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci