ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 13022002, Nejvyšší podání 280.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Milovanice- podíly 1/4

Pozemek

ID
13022
Číslo jednací
13022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-05-04 14:15:00
Ukončení dražby
2022-05-04 15:05:01
Odhadní cena
190.000 CZK
Nejnižší podání
126.666 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1877- zahrada (252 m2) pozemek parc.č. 1878- ostatní plocha (1124 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 61 pro katastrální území Milovanice - podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. 11- zahrada (1457 m2) pozemek parc.č. 1438/2- ostatní plocha (99 m2) pozemek parc.č. 1881- lesní pozemek (868 m2) pozemek parc.č. 1887- ostatní plocha (1686 m2) pozemek parc.č. 1918- lesní pozemek (198 m2) pozemek parc.č. 2056- lesní pozemek (7206 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu vlastnictví č. 37 pro katastrální území Milovanice

Pozemky leží ve dvou lokalitách okolo obce Postupice v katastrálním území Milovanice. Pozemky pč. 1877, 1878, 1881 a 1887 leží za chatovou osadou nad Dolejším rybníkem východně od Postupic v lokalitě Lhota Veselka. Přístup do lokality je z Postupic úzkou asfaltovou komunikací, odbočkou přes hráz Dolejšího rybníka a dále úzkou svažitou nezpevněnou cestou kolem chat až na konec chatové osady na vrcholu kopce. Pozemek pč. 1877 je připlocen ke koncovému pozemku s chatou č.ev.160 (LV 220). Na tento pozemek navazuje zatravněný pozemek pč. 1878 neplodné půdy, sousední pozemek pč. 1881 leží na severozápadním svahu do údolí Milovanického potoka porostlém lesním dubovým porostem. Na dně údolíčka leží pozemek neplodné půdy pč. 1887. Východně od chat leží za polem v lesním porostu pozemek pč. 2056, jeho přesné hranice je bez geodetického vyměření v terénu obtížné určit. Podle LHO by měla být menší část smýcena a omlazena. Pozemek pč. 11 se nachází v místní části Milovanice, zahrada navazuje na zastavěnou část obce. Pozemek je travnatý, neudržovaný, přístup je hliněným úvozem. V Milovanicích je dostupná elektřina, pozemek je nezasíťovaný. V územním plánu leží pozemek v ploše k zastavění – smíšené bydlení venkovské (SBV). V současné době, hlavně díky přístupu, jde spíše o rekreační pozemek. Část přístupové cesty k tomuto pozemku tvoří pozemek ostatní komunikace pč. 1438/2. Pozemek pč. 1918 je malý prokácený kousek okraje lesního porostu jižně od Milovanic.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci