ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 15022003, Nejvyšší podání 378.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Chomutov, náušnice

Jiná práva

ID
15022
Číslo jednací
15022
Stav
Ukončená
Dražebník
Zahájení dražby
2022-04-27 14:00:00
Ukončení dražby
2022-04-27 15:10:06
Odhadní cena
164.000 CZK
Nejnižší podání
109.332 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
1.- stavba bez čp/če, garáž na pozemku parc.č. 3835/3, LV 10125 (jiný vlastník), včetně veškerého příslušenství a součástí, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 3744 pro katastrální území Chomutov I 2.- 1 pár náušnic ze žlutého kovu

Garáž je přízemní stavbou, má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená. Objekt byl postaven odhadem v 70. letech 20. století. Základy tvoří betonové pasy, konstrukce objektu se předpokládá cihlová, stěny mají tloušťku cca do 30 cm. Tvar střechy je rovný, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s pozinkovanými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou vápenocementové, podlaha se předpokládá betonová. Zastavěná plocha je 22 m2. Garáž je v průměrně opotřebovaném stavu, který je úměrný charakteru užívání a stáří. Pozemek je odlišného vlastníka. Přístup ke garáži pouze přes pozemek odlišného vlastníka (České dráhy), bez zřízených věcných břemen. Garáž je situována ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci