Rodinný dům Chlumčany, mince

Rodinný dům

ID
72021
Číslo jednací
72021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-02-02 14:00:00
Ukončení dražby
2022-02-02 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
396.600 CZK
Nejnižší podání
198.300 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
45.000 CZK
Předmět dražby
1.- pozemek parc.č. st. 37- zastavěná plocha a nádvoří (191 m2), součástí je stavba: Chlumčany, č.p. 41, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 37, včetně součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 56 pro katastrální území Chlumčany u Loun 2.- soubor cenností, předmětů a svršků (uloženy v Domově Svojšice) 3.- mince: Československá republika, pamětní 100- koruna, 1948, mincovna Kremnica - mince: Československá republika, 1- haléř, 1954, mincovna Kremnica

Rodinný dům byl postaven jako část dvojdomu, má jedno nadzemní podlaží a není podsklepený. Stáří objektu je odhadováno na 100 a více let. Základy má dům kamenné, objekt je smíšené (cihla/kámen) konstrukce, stěny mají tloušťku cca do 45 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha domu činí cca 65 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. V domě není žádné vnitřní vybavení či sociální zařízení. Dům je odpojen od všech inženýrských sítí, v minulosti byl pravděpodobně napojen pouze na přípojku elektro. Stavba je ve velmi špatném stavu, všechny konstrukční prvky jsou zcela za hranicí životnosti, svislé konstrukční prvky popraskané. Dům se uvažuje k nákladné rekonstrukci, případně k demolici. Přilehlý pozemek velmi malý, není oplocen, v zadní části náletové porosty. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po nezpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci