Pozemek Kopidlno

Pozemek

ID
88021
Číslo jednací
88021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-02-09 14:00:00
Ukončení dražby
2022-02-09 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
82.000 CZK
Nejnižší podání
54.700 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1427- zahrada (855 m2) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na listu vlastnictví č. 385 pro katastrální území Kopidlno

Pozemek o rozloze 855 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy smíšené obytné - venkovské. Pozemek se nachází v ochranném pásmu drah a v silničním pásmu. Dle územního plánu nemohou být na pozemku umisťovány stavby pro bydlení. V blízkosti pozemku nejsou inženýrské sítě (pouze elektrické vedení na pozemku na druhé straně komunikace). Pozemek je mírně svažitý, bez oplocení a porostlý náletovými dřevinami. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Z důvodu hustého porostu náletovými dřevinami je pozemek obtížně přístupný.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci