Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 107021019, Nejvyšší podání 310.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Chomutov

Jiná práva

ID
107021
Číslo jednací
107021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-01-19 14:15:00
Ukončení dražby
2022-01-19 15:40:07
Odhadní cena
178.000 CZK
Nejnižší podání
118.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- družstevní podíl (práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu pro výstavbu a správu garáží), v Družstvu pro výstavbu a správu garáží Chomutov, se sídlem Chomutov, Mostecká 39/3, PSČ 430 01, s nímž je spojeno právo užívat garáž č. ev. 15 v areálu garáží Nové Spořice.

Jde o řadovou vnitřní garáž ve skupině jednopodlažních garáží, tvořící součást pozemku čís. parcely 3172/90, k.ú. Chomutov II. Garáž je v evidenci družstva označena č.ev. 15. Vzhledem k tomu, že garáž nebyla zpřístupněna, vychází následující popis garáže pouze z vnější obhlídky a z popisu vnitřního prostoru přítomným prokuristou družstva. Dispoziční řešení: Vnitřní dispozici garáže tvoří jedno stání pro osobní automobil. Konstrukční řešení a vybavení: Svislé nosné konstrukce řadových garáží jsou zděné z cihel se založením zřejmě na základových betonových pasech, stropní konstrukce jsou pravděpodobně z betonových stropnic, nebo ocelových profilů s keramickými stropnicemi typu Hurdis, střecha je plochá s krytinou z asfaltových svařovaných pásů, s klempířskými prvky z pozinkovaného plechu, vnitřní dělící stěny, resp. příčky jsou zděné, podlaha je betonová, vnitřní omítky jsou hladké, vnější omítky jsou rovněž, vrata jsou plechová, dvoukřídlová, otevíravá, v čelní stěně vedle vrat je umístěn větrací průduch z vnějšku krytý mřížkou z plechu. Stavba garáže má vnitřní instalace elektrického proudu o napětí 220 V, jiné instalace zavedeny nejsou. Plocha před vjezdem do garáže není zpevněná. Stáří a stavební stav: Údaj o stáří garáží se nepodařilo zjistit ani u vlastníka, podle způsobu provedení, použitých materiálů a stavebně technického stavu odhadujeme stáří stavby na přibližně 50 roků. Při vnější obhlídce bylo zjištěno narušení omítek u terénu, a zjevná koroze plechových vrat. Podle přítomného prokuristy družstva dochází k zatékání střešní krytinou, kterou je třeba obnovit a dále je třeba opravit nekvalitní zpevnění podlahy.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci