Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 105021006, Nejvyšší podání 666.666 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Budčeves

Pozemek

ID
105021
Číslo jednací
105021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-12-21 14:30:00
Ukončení dražby
2021-12-21 15:10:09
Odhadní cena
437.200 CZK
Nejnižší podání
218.600 CZK
Minimální příhoz
4.000 CZK
Jistota
60.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 921- orná půda (9713 m2) - pozemek parc.č. 933- orná půda (11610 m2) - pozemek parc.č. 936- lesní pozemek (358 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, na listu vlastnictví č. 7 pro katastrální území Budčeves

Pozemky mimo souvislou zástavbu obce Budčevsi. Jedná se o ornou půdu o celkové výměře 21 323 m2 a lesní pozemek 358 m2, bez porostu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci