Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 69021001, Nejvyšší podání 8.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Budyně nad Ohří a Přestavlky

Pozemek

ID
69021
Číslo jednací
69021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-12-21 15:00:00
Ukončení dražby
2021-12-21 15:30:05
Odhadní cena
17.000 CZK
Nejnižší podání
8.500 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
2.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/18 na pozemku parc.č. 1032/8- orná půda (6161 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 66 pro katastrální území Budyně nad Ohří - podíl o velikosti 1/18 na pozemku parc.č. 822/8- orná půda (898m2) a na pozemku parc.č. 842/6- orná půda (1693 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 16 pro katastrální území Přestavlky u Roudnice nad Labem - podíl o velikosti 1/144 na pozemku parc.č. 823/6- orná půda (339 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 17 pro katastrální území Přestavlky u Roudnice nad Labem

Pozemky jsou aktivně užívány jako zemědělské plochy. Přepočteným podílům odpovídá rozloha s celkovou plochou 938 m2. Na pozemcích nejsou trvalé porosty, jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou spíše rovinaté a jsou pravidelně obhospodařovány.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci