Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 90021002, Nejvyšší podání 29.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky s pozůstatky zbořeniště domu Jirkov- podíl 1/4

Pozemek

ID
90021
Číslo jednací
90021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-12-01 14:00:00
Ukončení dražby
2021-12-01 14:55:04
Odhadní cena
45.000 CZK
Nejnižší podání
22.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 716- zastavěná plocha a nádvoří (101 m2), součástí je stavba: Loučné, č.p. 62, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 716 pozemek parc.č. 5889/3- trvalý travní porost (247 m2) pozemek parc.č. 5891/2- trvalý travní porost (199 m2) pozemek parc.č. 5900- trvalý travní porost (108 m2) pozemek parc.č. 5901- zahrada (180 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 761 pro katastrální území Jiříkov

Jedná se o soubor stavebních pozemků, s celkovou plochou 835 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - B - plochy obytné v rodinných domech - smíšené. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny (bříza, vrba), soubor není oplocený. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Na pozemku se nacházejí menší pozůstatky zbořeniště po RD na adrese Tyršova č.p. 62. Pozemky jsou umístěny na východním okraji obce při hranicích se SRN.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci