Rodinný dům Konojedy

Rodinný dům

ID
74021
Číslo jednací
74021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-11-10 14:00:00
Ukončení dražby
2021-11-10 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
450.000 CZK
Nejnižší podání
225.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
60.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 57- zastavěná plocha a nádvoří (421 m2), součástí je stavba: Konojedy č. p. 52, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 57 - pozemek parc.č. 116/6- trvalý travní porost (119 m2) - pozemek parc.č. 116/7- zahrada (40 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 63 pro katastrální území Konojedy u Úštěku

Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl původní objekt postaven v roce 1910. V pozdějších letech proběhla přístavba zadní části domu. Základy jsou z části betonové izolované, v původní části kamenné, smíšené, konstrukce objektu je smíšená, tloušťka stěn je 45 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, v části betonové monolitické. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí 250 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 310 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná zdvojená, špaletová. Orientace obytných prostor je na jih, východ. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, zárubně jsou v části ocelové, v části dřevěné. Vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Osvětlovací techniku tvoří lustry, chybí. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, lino, prkenná podlaha, v kuchyni je položeno lino, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, v současnosti není napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen pravděpodobně na vodovodní řad, je napojen na jímku a rozvod zemního plynu není připojen. Dům má ústřední topení pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa představují závěsné radiátory. V domě je pro ohřev vody využíván bojler. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je v dezolátním stavu, v části propadlá, okna jsou zastaralá, podlahy jsou v dezolátním stavu, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. Na pozemku se nachází náletové porosty, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Pozemky v chráněné krajinné oblasti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci