Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 77021001, Nejvyšší podání 15.400 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Bílina - podíl 1/14

Pozemek

ID
77021
Číslo jednací
77021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-10-13 14:00:00
Ukončení dražby
2021-10-13 14:30:03
Odhadní cena
24.400 CZK
Nejnižší podání
15.400 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
4.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/14: - pozemek parc.č. 1056/4- ostatní plocha - pozemek parc.č. 1061- ostatní plocha - pozemek parc.č. 1062- zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 211 pro katastrální území Bílina

Pozemky parc. č. 1062 a 1061 jsou užívané v jednotném oploceném funkčním celku, pozemek parc. č. 1056/4 je za oplocením a zasahuje do místního chodníku - výměra všech parcel je 666 m2. Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako SM - plochy smíšené obytné - městské. Na pozemku parc. č. 1062 je vystavěna stavba rodinného domu, která není evidována v katastru nemovitostí. Jedná se pravděpodobně o nezkolaudovanou stavbu neznámého vlastníka, včetně venkovních úprav, porostů a vedlejších staveb.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci