Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 73021001, Nejvyšší podání 39.750 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Pavlovice u Jestřebí, Drchlava, Vaňov

Pozemek

ID
73021
Číslo jednací
73021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-10-13 14:15:00
Ukončení dražby
2021-10-13 14:45:16
Odhadní cena
79.500 CZK
Nejnižší podání
39.750 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
1. - podíl o velikosti 1/32 na pozemku parc.č. 1655- orná půda (49327 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 12 pro katastrální území Pavlovice u Jestřebí 2.- podíl o velikosti 1/32 na pozemcích: pozemek parc.č. 12/2- ostatní plocha (2223 m2) pozemek parc.č. 20/3- ostatní plocha (944 m2) pozemek parc.č. 150/4- trvalý travní porost (1224 m2) pozemek parc.č. 196/2- ostatní plocha (965 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 75 pro katastrální území Drchlava 3. - podíl o velikosti 1/16 na pozemku parc.č. 694/3- ostatní plocha (97 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Vaňov

LV 75 Drchlava: Pozemky p.č. 12/2 a 20/3 jsou stavební pozemky s celkovou plochou 3.167 m2. Přepočtenému podílu 1/32 odpovídá plocha 99 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - návrhová plocha - plochy obytné smíšené - rekreační. Na západní části pozemku p.č. 12/2 se nachází okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a je z části využíván u nemovitosti č.p. 6 (je zde zděný bazén). Ve východní části a na pozemku 20/3 je rozptýlený smíšený listnatý porost jasanu, javoru a břízy. Porost různého věku, s pokrytím cca 70 % pozemku, není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek 150/4 je aktivně využívaná zemědělská půda. Pozemek 196/2 je zařazen do ploch zemědělské výroby. LV 12 Pavlovice u Jestřebí: pozemek je užíván jako zemědělský pozemek, rozloha pozemku činí 49.327 m2. Podílu 1/32 odpovídá plocha 1541 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy zemědělské - orná půda. Na pozemku nejsou trvalé porosty, je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku se lze dostat bez problému po nezpevněné obecní cestě. LV 183 Vaňov: pozemek je součástí veřejné komunikace, rozloha pozemku činí 97 m2. Podílu 1/16 odpovídá plocha 6 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy veřejných prostranství. Na pozemku nejsou trvalé porosty, je bez oplocení. Samotný pozemek je svažitý. K pozemku se lze dostat bez problému po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci