Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Tuhaň, Tišice

Pozemek

ID
127020
Číslo jednací
127020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-10-06 14:15:00
Ukončení dražby
2021-10-06 14:45:00
Odhadní cena
448.000 CZK
Nejnižší podání
179.200 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 334/4- orná půda (1614 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 1275 pro katastrální území Tišice - podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 619/5- orná půda (4244 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 107 pro katastrální území Tuhaň - podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 712/3- orná půda (779 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 645 pro katastrální území Tuhaň - podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 316/65 - orná půda (2292 m2) a na pozemku parc.č. 710/81- orná půda (778 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 664 pro katastrální území Tuhaň.

Pozemky 712/3 a 710/81 jsou v současnosti aktivně obhospodařované zemědělské pozemky, avšak dle Územního plánu obce Tuhaň se jedná o návrhovou plochu pro bydlení vesnické. Pozemky jsou bez porostů, bez inženýrských sítí a bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky jsou bez staveb a jsou součástí zastavitelného území obce. Podílu ¼ odpovídá plocha o rozloze 389 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - bydlení vesnické. Pozemky 334/4; 619/5 a 316/65 jsou zemědělské pozemky, aktivně obhospodařované. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemky jsou bez staveb a jsou situovány mimo zastavěné území obce. Podílům odpovídá přepočtená plocha o rozloze 1.836 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy zemědělské - orná půda.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci