Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 25021001, Nejvyšší podání 26.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Leština - podíl 1/3

Pozemek

ID
25021
Číslo jednací
25021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-22 14:30:00
Ukončení dražby
2021-09-22 15:00:37
Odhadní cena
52.000 CZK
Nejnižší podání
26.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
7.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech: pozemek parc.č. 77/4 -lesní pozemek (7906 m2) pozemek parc.č. 81/2 - ostatní plocha (53 m2) pozemek parc.č. 105- trvalý travní porost (503 m2) pozemek parc.č. 109- zahrada (76 m2) pozemek parc.č. 232- ostatní plocha (373 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 159 pro katastrální území Leština u Malého Března

Pozemky se nalézají převážně na východním okraji zástavby obce Malé Březno, místní části Leština. Na pozemcích čís. parcel 77/4, 81/2, 105 a 232, které se nalézají mimo zastavěné území obce, se nacházejí trvalé porosty, kategorie lesní i nelesní porosty. Pozemek čís. parcely 109 je situovaný v zastavěném území místní části Leština, kde přiléhá k rodinnému domu č.p. 2, ve vlastnictví jiného vlastníka. Jde o pozemek v zástavbě, úzký pruh šířky přibližně 3 m, situovaný podél štítové strany rodinného domu jiného vlastníka, kde je užíván jako předzahrádka, oddělující veřejnou komunikaci od domu a podél boční strany, kde užíván prakticky není. Na pozemku nejsou stavby ani trvalé porosty.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci