Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 23021013, Nejvyšší podání 308.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Ústí nad Labem- podíl 1/2

Jiná práva

ID
23021
Číslo jednací
23021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-22 14:15:00
Ukončení dražby
2021-09-22 15:40:03
Odhadní cena
85.000 CZK
Nejnižší podání
42.500 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1229/2- zastavěná plocha a nádvoří (26 m2), součástí je stavba Ústí nad Labem – centrum č.ev.1338, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1229/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 1183 pro katastrální území Ústí nad Labem

Garáž je řadová vnitřní stavba, tvořící součást pozemku čís. parcely 1229/2, k.ú. Ústí nad Labem. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládáme, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je tradiční zděné konstrukce se založením na betonových základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je pultová s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, vnější povrchy jsou opatřeny hladkou omítkou, vrata jsou dřevěná svlaková dvoukřídlá. Garáž z roku 1973. Na stavbě garáže nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější stavební závady. Na vstupní stěně garáže je patrné nedávné provedení nové vnější omítky. Stavební stav ostatních konstrukcí z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, vzhledem ke stavu exteriéru stavby předpokládáme stav odpovídající stáří a běžné údržbě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci