Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 22021003, Nejvyšší podání 132.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Dům Trmice- podíl 5/44

Rodinný dům

ID
22021
Číslo jednací
22021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-22 14:00:00
Ukončení dražby
2021-09-22 14:30:05
Odhadní cena
135.000 CZK
Nejnižší podání
67.500 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši 5/44 na nemovitostech: pozemek parc. č. 720- zastavěná plocha a nádvoří (242 m2), součástí je stavba Trmice č. p. 50, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. 720 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 85 pro katastrální území Trmice

Rodinný dům č.p. 50 je řadový krajní (rohový), půdorysu písmene L, osazen podél uličních čar v křižovatce ulic, od tělesa komunikace je oddělen chodníkem. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, střecha sedlová. Vnitřní dispozice domu nebyla zjištěna. Podle údajů v RUIAN jsou v domě 3 byty. Konstrukční řešení a vybavení: Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné z cihel, základy pravděpodobně kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti nebo nefunkční, střecha sedlová tvaru L, krytá taškovou střešní krytinou, klempířské prvky z pozinkovaného plechu, bleskosvod osazen, okna dřevěná zdvojená výklopná, vnější povrchy vápenná hladká omítka, ostatní stavební prvky nebyly zjištěny, předpokládá se standardní provedení odpovídající době vzniku domu. V místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě města, podle údajů v RUIAN je dům napojen na přípojku elektrizační sítě, plynu a vody, kanalizace svedena do jímky, vytápění centrální kotlem v domě. Stáří a stavební stav: Stáří stavby nebylo doloženo, podle architektonického slohu lze usuzovat dobu vzniku okolo roku 1920. Z exteriéru je zřejmá novější střešní krytina a opravená fasáda domu, do úrovně parapetů oken v 1.NP je však opadaná nebo poškozená pravděpodobně vlivem vzlínání vlhkosti způsobené absencí izolací nebo její nefunkčností. Okna jsou s potřebou zásadní renovace nebo výměny. V příslušenství rodinného domu je stavba zděné kolny, v zanedbaném stavu, sloužící pravděpodobně jako sklad. Prohlídka interiéru domu nebyla umožněna.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci