Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 30021002, Nejvyšší podání 111.485 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Ryjice

Pozemek

ID
30021
Číslo jednací
30021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-08 14:30:00
Ukončení dražby
2021-09-08 15:00:02
Odhadní cena
222.970 CZK
Nejnižší podání
111.485 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 202- zahrada (1511 m2) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 158 pro katastrální území Ryjice

Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada, se způsobem ochrany chráněná krajinná oblast – II. – IV. zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace a zemědělský půdní fond. Pozemek čís. parcely 202, zahrada, podle zjištění na místě i podle mapových podkladů tvoří funkční celek s navazujícím pozemkem čís. parcely 218, k.ú. Ryjice s domem č.p. 48, který je zapsán na listu vlastnictví č. 24, a je ve vlastnictví jiného vlastníka. Pozemek čís. parcely 202, zahrada, je v územním plánu zahrnut do území SO, smíšené obytné. Pozemek čís. parcely 202, zahrada, je situován ve velmi svažitém terénu, s nerovnou konfigurací a z veřejných komunikací je přístupný pouze na severní straně, z místní komunikace na pozemku čís. parcely 200/3, na této straně pozemku je však je však na tolik svažitý, že umožňuje přístup pouze pro pěší. Pro vozidla pozemek z veřejné komunikace prakticky není možný. V příslušenství pozemku je řada tzv. venkovních úprav, převážně laického provedení, např. nedokončená štěrková plocha pro odstavení automobilu, opěrné zídky různého provedení, venkovní schody, oplocení převážně z dřevěných latí, zpevněná plocha z betonu pro osazení nadzemního montovaného bazénu. Součástí pozemku jsou smíšené trvalé porosty charakteru ovocných dřevin a okrasných rostlin, pokryvná plocha tvoří přibližně 35 % povrchu pozemku.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci