Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 29021002, Nejvyšší podání 1.309.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Byt 2 +1 Ústí nad Labem- Klíše

Byt

ID
29021
Číslo jednací
29021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-08 14:15:00
Ukončení dražby
2021-09-08 15:45:02
Odhadní cena
750.000 CZK
Nejnižší podání
375.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
90.000 CZK
Předmět dražby
- bytová jednotka č. 862/1, byt v budově Klíše č. p. 862, bytový dům, LV 4352, na pozemku parc.č. 1594, LV 4352 - podíl o velikosti 456/3229 na společných částech domu- budově Klíše č. p. 862, bytový dům, LV 4352, na pozemku parc.č. 1594, LV 4352 - podíl o velikosti 456/3229 na pozemku parc.č. 1594- zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc.č. 1595/1- zahrada, LV 4352 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 4354 pro katastrální území Klíše

Byt je situován v bytovém domě č.p. 862 v 1. nadzemním podlaží, k bytu – jednotce náleží podíl ve výši 456/3229 na společných částech domu a pozemcích. Dispoziční řešení: byt o velikosti 1+2 sestává z předsíně (5,37 m2), kuchyně (8,69 m2), pokoje (14,02 m2), pokoje (14,54 m2), koupelny s WC (4,30 m2) a místnosti sklepa v suterénu domu (15,42 m2). Podlahová plocha bytu činí 46,92 m2, plocha sklepa 15,42 m2, celkem 62,34 m2. Stavba je založena na betonových pasech, zřejmě s izolacemi proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z cihel na tl. 45 cm, vodorovné nosné konstrukce jsou v suterénu betonové, v nadzemních podlažích dřevěné trámové s podbíjením a záklopem, střecha je sedlová s betonovou taškovou krytinou, klempířské prvky z titanzinkového plechu, střecha je opatřena bleskosvody, schodiště jsou betonová s teracovým povrchem stupňů, okna jsou dřevěné dvojitá, vnitřní omítky jsou štukové, vnější úpravy povrchů jsou opatřeny hladkou omítkou, sokl je ze spárovaného kamenného zdiva. Bytový dům má vnitřní rozvod el. proudu, plynu, vody, kanalizace, topení je v každém bytě řešené individuálně, včetně přípravy teplé vody. Vybavení bytu tvoří masážní sprchový kout, záchod, kuchyňská linka s pracovní deskou a dřezem, kuchyňský elektrický sporák, vodoměry, vodovodní míchací baterie, vnitřní dveře, dále vnitřní instalace elektrického proudu, vody, kanalizace, rozvod plynu v domě není do bytu zaveden, příprava teplé vody je v elektrickém zásobníkovém ohřívači, vytápění je lokální kamny na tuhá paliva umístěnými v chodbě bytu. Povrchy podlah tvoří keramická dlažba a dřevěné palubky. Budova pochází z roku 1940 z období protektorátní bytové výstavby pro dělníky blízkých průmyslových závodů, stáří domu ke dni ocenění je tedy 80 let. Na domě nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější stavební závady, je přiměřeně udržován. V uplynulých letech byla obnovena střešní krytina včetně klempířských konstrukcí, obnoveny jsou pravděpodobně i vnitřní instalace v bytech. Současný stavební stav domu je dobrý. Byt je dispozičně v původním stavu, nově bylo instalováno vybavení koupelny masážním sprchovým koutem a záchodovou mísou, původní není ani vybavení kuchyně, jeví se však funkční. Celkově byt jeví známky opotřebení, obnovu vyžadují zejména okna, opotřebené jsou povrchy podlah apod. Nedostatkem ve vybavení bytu je lokální vybavení jedinými kamny na tuhá paliva v chodbě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci