Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 58021001, Nejvyšší podání 274.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Straškov

Pozemek

ID
58021
Číslo jednací
58021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-08-25 14:30:00
Ukončení dražby
2021-08-25 17:00:03
Odhadní cena
126.000 CZK
Nejnižší podání
63.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 295/2- orná půda o výměře 5690 m2 (se všemi součástmi a příslušenstvím) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 64 pro katastrální území Straškov

Pozemek slouží k zemědělským účelům a je pravidelně obhospodařován. Rozloha pozemku činí 5.690 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu vedená jako návrhové plochy těžby nerostů (jedná se o lokalitu s těžbou štěrkopísků). Pozemek je bez porostů, je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno. Pozemek je bez staveb. U lokality je vedeno ochr. pásmo pam. zóny, zemědělský půdní fond.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci