Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 66021001, Nejvyšší podání 590.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Bašť

Pozemek

ID
66021
Číslo jednací
66021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-08-25 14:15:00
Ukončení dražby
2021-08-25 15:10:03
Odhadní cena
540.000 CZK
Nejnižší podání
540.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 251/1- orná půda (12986 m2) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ, na listu vlastnictví č. 219 pro katastrální území Bašť

Pozemek slouží k zemědělským účelům. Plocha pozemku je 12.986 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako smíšené plochy nezastavěného území a zároveň leží v návrhové ploše protierozní ochrany zemědělské půdy s cílem ochrany zemědělského půdního fondu, v rámci zemědělských ploch – převedení ploch orné půdy na trvalé travní porosty. Pozemek je pravidelně obhospodařován, je bez porostů a není oplocený. Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je umístěn v severní části katastrálního území obce. Na nemovitosti vázne věcné břemeno dodavatelů energií - bez vlivu na cenu objektu a věcné břemeno výměnku, které se nepodařilo ověřit. Oprávněná osoba na uvedené adrese nežije. Vzhledem k roku zápisu je VB výměnku s nejvyšší pravděpodobností přirozeně zaniklé.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci