Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 55021001, Nejvyšší podání 77.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Trhové Sviny- podíl 1/12

Pozemek

ID
55021
Číslo jednací
55021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-08-25 14:00:00
Ukončení dražby
2021-08-25 14:30:05
Odhadní cena
112.000 CZK
Nejnižší podání
74.667 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
podíl o velikosti 1/12 na pozemcích: - pozemek parc.č. 1329/42- trvalý travní porost (385 m2) - pozemek parc.č. 1329/49- trvalý travní porost (419 m2) - pozemek parc.č. 1329/51- trvalý travní porost (2398 m2) - pozemek parc.č. 1342- orná půda (569 m2) - pozemek parc.č. 1343- orná půda (3711 m2) - pozemek parc.č. 1397/21- orná půda (48 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na listu vlastnictví č. 133 pro katastrální území Trhové Sviny

Pozemky parc.č. 1329/42 o výměře 385 m2, parc.č. 1329/49 o výměře 419 m2 a parc.č. 1329/51 o výměře 2398 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Podle platného územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy pro bydlení. Pozemky parc.č. 1342 o výměře 569 m2, parc.č 1343 o výměře 3711 m2 a parc.č. 1397/21 o výměře 48 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky jsou regulovány jako plocha zemědělská. Pozemky jsou zemědělsky udržovány a jsou součástí půdního bloku. Nacházejí se v jižní části obce Trhové Sviny, v lokalitě „U Leváčku“, za rodinnými domy. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci