Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 65021001, Nejvyšší podání 63.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Jiříkov- podíl 1/2, pozemky Jiříkov- podíl 4/24

Rodinný dům

ID
65021
Číslo jednací
65021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-01 14:00:00
Ukončení dražby
2021-09-01 14:30:05
Odhadní cena
126.000 CZK
Nejnižší podání
63.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 606- zastavěná plocha a nádvoří (142 m2), součástí je stavba: Starý Jiříkov, č.p. 450, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 606 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 1200 pro katastrální území Jiříkov 2. - podíl o velikosti 4/24 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 327- zastavěná plocha a nádvoří (209 m2, zbořeniště) pozemek parc.č. 3175- zahrada (32 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 349 pro katastrální území Jiříkov

1. Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1910. Základy jsou smíšené, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má mansardovou střechu, střešní krytina je tvořena břidlicovými šablonami a klempířské prvky nejsou instalovány nebo jsou v dezolátním stavu. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen dvougeneračně. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 277 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou dřevěná zdvojená, místy chybí. V koupelnách nemá žádné vybavení nebo je v dezolátním stavu. Na toaletě není žádné vybavení. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, v části chybí, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: laminátová plovoucí podlaha nebo cementový potěr, prkenná podlaha či bez podlah, v kuchyni jsou podlahy prkennou podlahou, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a v chodbě je na podlaze cementový potěr či prkenná podlaha. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Voda je brána ze studny, která je však již na pozemku jiného majitele. Taktéž je napojen na jímku na pozemku jiného majitele (sítě však vedou v komunikaci před objektem) a zemní plyn není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a topná tělesa nejsou součástí objektu. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střechu má v dezolátním stavu, okna domu jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody jsou v dezolátním stavu. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci. Okolní pozemek není součástí ocenění. Sklon pozemku je svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu. 2.Jedná se o stavební pozemky, s celkovou plochou 241 m2 (přepočtenému podílu odpovídá 40 m2). Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako - plochy bydlení. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty, je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek je bez staveb. Pozemek je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci