Podíly na nemovitostech v Javorníku nad Veličkou

Pozemek

ID
46021
Číslo jednací
46021
Stav
Vyhlášená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2021-05-26 14:30:00
Ukončení aukce
2021-05-26 15:00:00
Čas do zahájení
s
Nabídková cena
168.055 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět aukce
- podíl o velikosti 169/2624 na nemovitosti: pozemek parc.č. 6707- trvalý travní porost zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 63 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/2624 na nemovitosti: pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)- parcela č. 1180 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 70 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/346368 na nemovitosti: pozemek parc.č. St. 749- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba Javorník, č.e. 10, rod.rekr, LV 1993 (jiný vlastník) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 75 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/1312 na nemovitostech: pozemek parc.č. 222- zahrada pozemek parc.č. 2400- orná půda pozemek parc.č. 2573/2- trvalý travní porost pozemek parc.č. 6742- trvalý travní porost pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)- parcela č. 1668/1, č. 1847, č. 2007, č. 2064, č. 3278/6, č. 3632, č. 3925/1, č. 3925/2, č. 3926, č. 3977/2, č. 4243/2, č. 4288, č. 4330, č. 4779/35, č. 6111, č. 6121 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 149 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/2624 na nemovitostech: pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)- parcela č. 844/1, č. 1046, č. 1962/1, č. 2173/2, č. 3224/1, č. 3224/2, č. 3225/1, č. 3404/1, č. 3503/2, č. 3601/1, č. 3924/1, č. 3924/2, č. 3924/3, č. 4447, č. 6160 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 234 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/2624 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 136/2- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. st. 136/2 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 330 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/2624 na nemovitostech: pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)- parcela č. 583, č. 584 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 643 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 1/16 na nemovitostech: pozemek parc.č. 644/4- zahrada pozemek parc.č. 645- zahrada pozemek parc.č. 646- trvalý travní porost pozemek parc.č. 648/2- trvalý travní porost zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 958 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/346368 na nemovitostech: pozemek parc.č. 2559- lesní pozemek zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 1945 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/346368 na nemovitostech: pozemek parc. č. st. 552/2- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Javorník, č.e. 8, rod.rekr, LV 267 (jiný vlastník) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 1946 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, -podíl o velikosti 169/346368 na nemovitostech: pozemek parc. č. 2558/1- lesní pozemek, pozemek parc. č. 2258/2 – ostatní plocha zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 2236 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/346368 na nemovitostech: pozemek parc.č. 5891/14- ostatní plocha pozemek parc.č. 5891/15- ostatní plocha pozemek parc.č. 5894/1- lesní pozemek zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 2237 pro katastrální území Javorník nad Veličkou, - podíl o velikosti 169/1312 na nemovitostech: pozemek parc.č. st.132- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Javorník, č.p. 106, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st.132 pozemek parc.č. st. 133- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, zem.used, stavba stojí na pozemku parc.č. st.133 pozemek parc.č. st. 134- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, zem.used, stavba stojí na pozemku parc.č. st.134 pozemek parc.č. st. 135- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, bydlení, stojí na pozemku parc.č. st.135 pozemek parc.č. st. 136/1- zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Javorník, č.p. 67, rod.dům pozemek parc.č.st. 481- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, zem.used, stavba stojí na pozemku parc.č. st.481 pozemek parc.č. st. 482- zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez čp/če, zem.used, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 482 pozemek parc.č.113- zahrada pozemek parc.č.- 114/1- zahrada pozemek parc.č.- 114/2- ostatní plocha stavba Javorník, č.p. 67, rod.dům, na parcele st. 136/1, st. 136/3, LV 1 (vlastník obec Javorník) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, na listu vlastnictví č. 2417 pro katastrální území Javorník nad Veličkou.

Podíly na nemovitostech v katastrálním území Javorník nad Veličkou.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu