Pozemky Brno- Bystrc- podíl 1/2

Pozemek

ID
45021
Číslo jednací
45021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-05-19 14:15:00
Ukončení dražby
2021-05-19 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
530.000 CZK
Nejnižší podání
530.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 1938/491- ostatní plocha (254 m2) pozemek parc.č. 8200/6- zastavěná plocha a nádvoří (102 m2), na pozemku stojí stavba: Bystrc, č.p. 1066, obč.vyb., LV 10001 pozemek parc.č. 8200/7- zastavěná plocha a nádvoří (38 m2), na pozemku stojí stavba: Bystrc, č.p. 1066, obč.vyb., LV 10001 pozemek parc.č. 8209/2- ostatní plocha (56 m2) pozemek parc.č. 8210/19- ostatní plocha (248 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno, na listu vlastnictví č. 1696 pro katastrální území Bystrc

Pozemky parc. č. 8200/6 o výměře 102 m2 a 8200/7 o výměře 38 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou zastavěny stavbou občanské vybavenosti č.p. 1066. Pozemky parc. č. 1938/491 o výměře 254 m2, parc. č. 8209/2 o výměře 56 m2, parc. č. 8210/19 o výměře 248 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní plocha. Pozemky tvoří veřejné prostranství. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, jejichž zřizovatelem je patrně město. Dále jsou součástí pozemků trvalé porosty. Pozemky tvoří jeden celek. Dle územního plánu se jedná částečně o plochy OS – plochy pro veřejnou vybavenost – školství a částečně o plochy BC – plochy pro bydlení – plochy čistého bydlení. Jedná se o stabilizovanou oblast. Pozemky se nacházejí v souvisle zastavěném území obce Brno, při ulici Vejrostova, v místní části Bystrc v areálu základní školy.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci