Pozemek Žandov s rozestavěnou stavbou

Pozemek

ID
45021
Číslo jednací
45021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-05-26 14:00:00
Ukončení dražby
2021-05-26 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
1.461.700 CZK
Nejnižší podání
1.461.691 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
140.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 388/1- trvalý travní porost (978 m2),(na pozemku rozestavěná stavba) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 237 pro katastrální území Žandov u Chlumce

Nemovitost se nachází ve východní okrajové zastavěné části obce. Rozestavěný rodinný dům je samostatně stojící. Okolní zástavbu tvoří převážně RD. Vstup do domu je z východní strany. Přístup k pozemkům je po nezpevněné komunikaci. Pozemek je v mírném jižním sklonu a je oplocený. Na pozemku se nachází trvalé porosty vzniklé přirozeným způsobem bez vlivu na obvyklou cenu nemovitostí. Stavba zatím není napojena na žádné inženýrské sítě. K hranici pozemku je přivedená elektro přípojka, kanalizace bude svedena do jímky, voda bude přivedena z obecní vodovodní přípojky umístěné v silnici cca 70m. Přístup k pozemku je zajištění přes pozemku p.č.1018 a p.č.1000, které jsou ve vlastnictví Města Chlumec. Rozestavěný rodinný dům: Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím. V 1.NP se nachází chodba, záchod, technická místnost, kuchyně, obývací pokoj, ložnice, pokoj a koupelna. Základy jsou betonové patky (podlaha stavby se nachází cca 60cm nad terénem z důvodu možného zaplavení pozemku od sousedního Ždírnického potoka). Nosná konstrukce je dřevěná montovaná ze sendvičových panelů na bázi dřevní hmoty tl.20cm, příčky z SDK na ocelovém roštu. Stropy jsou z SDK s rovným podhledem. Střecha je pultová, střešní konstrukce je z dřevěných příhradových vazníků. Střešní krytina je provedena ze svařované PVC folie. Z klempířských konstrukcí jsou částečné provedeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úprava povrchů je provedena z SDK částečně s nátěrem. Fasádní omítka chybí, není zatím provedeno vnější zateplení. Vnější i vnitřní keramické obklady chybí. Dveře jsou zatím je vchodové plastové. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem. Finální povrch podlah chybí, je provedeno je jen zakrytí dřevěné konstrukce ze spodní strany dřevotřískovými deskami. Vytápění chybí. Elektrorozvody jsou světelného i motorového proudu jsou většinově rozvedené (chybí zásuvky a vypínače). V objektu jsou provedeny rozvody studené i teplé vody v plastu. Rozvody kanalizace jsou ze všech zařizovacích předmětů, zatím není napojení domu na jímku. Veškeré vnitřní vybavení chybí. Ke stavbě byla částečně předložena projektová i správní dokumentace. Stavba započala na základě stavebního souhlasu č.j.02789/14/SO/ISr. ze dne 26.5.2014 vydaného MěÚ Chlumec, odborem rozvojem města a životního prostředí. Dále byl souhlas prodloužený do 31.12.2018. Stavba se k datu ocenění nachází ve stavu rozestavěnosti. Nevýhodou, že stavba je delší dobu rozestavěná nevytápěná (nebo jen částečně lokálně kamny na tuhá paliva) a vnitřním povrchu konstrukce jsou patrné výkvěty plísní. Kopaná studna s užitkovou vodou se nachází jižně před domem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci