Byt 1 + KK Litoměřice- podíl 1/16

Byt

ID
07021
Číslo jednací
07021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-05-05 14:00:00
Ukončení dražby
2021-05-05 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
16.200 CZK
Nejnižší podání
8.100 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
2.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/16 na nemovitostech a podílech nemovitostí: bytová jednotka č. 1065/9, byt v budově Předměstí, č.p. 1065,bydlení, LV 4470 na parcele 3187, LV 4470 podíl o velikosti 2600/51808 na společných částech domu- budově Předměstí, č.p. 1065, bydlení, LV 4470 na parcele 3187, LV 4470 podíl o velikosti 2600/51808 na pozemku parc. 3186 -zahrada podíl o velikosti 2600/51808 na pozemku parc. 3187- zastavěná plocha a nádvoří (způsob ochrany: ochr.pásmo, nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 8047 pro katastrální území Litoměřice.

Byt je situován v 1. podzemním podlaží, bytového domu č.p. 1065, umístěného na pozemku čís. parcely 3187, k.ú. Litoměřice. Byt o velikosti 1+kk sestává z pokoje s kuchyňským koutem, koupelny s WC. Podlahová plocha bytu činí 25,93 m2. Vybavení bytu tvoří umyvadlo, sprchový kout, záchod, kuchyňská linka chybí, podlaha je betonová bez nášlapných vrstev. Byt je ve stavu, kdy jej nelze užívat, chybí vybavení kuchyně, zdravotně-technické vybavení je nefunkční, chybí nášlapné vrstvy (povrchy podlah), v pokoji je vybouraný stavební materiál, jde o počátek stavebních úprav prováděných majoritním vlastníkem bytu (s podílem 15/16). Budova pochází přibližně z roku 1920, její stáří je asi 100 let. Na domě nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážnější stavební závady, je však patrný vliv zaostávající údržby, zejména vnějších omítek. V uplynulých letech byla provedena jen částečná rekonstrukce domu, byla nahrazena původní okna plastovými a byla obnovena část vnitřních instalací.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci