Chata Velké Žernoseky- podíl 1/2

Rekreační objekt

ID
17021
Číslo jednací
17021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-04-28 15:00:00
Ukončení dražby
2021-04-28 15:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
113.000 CZK
Nejnižší podání
56.500 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
15.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č.st. 252- zastavěná plocha a nádvoří (19 m2), součástí je stavba: Velké Žernoseky, č.e. 48, rod.rekr, stavba stojí na pozemku parc. č.st. 252 pozemek parc.č. 1085/10- zahrada (1792 m2) pozemek parc.č. 1087/23- trvalý travní porost (286 m2) pozemek parc.č. 1087/36- trvalý travní porost (350 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 165 pro katastrální území Velké Žernoseky.

Pozemky jsou dle územního plánu regulovány jako - RZ - Plochy rekreace se specifickým využitím - zahrádkové osady. Celková rozloha pozemků činí 2.447 m2 Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě přestárlých ovocných stromů. Především je však zarostlá množstvím trnitých keřů. Pozemky jsou bez oplocení a jsou dosti strmé, dlouhodobě neudržované. Přístup k pozemkům je vzhledem k terénu problémový, avšak je zajištěn po nezpevněné obecní cestě. Součástí je pozemku st. 252 je chatka s ev.č. 48, dle spolumajitelky na uskladnění nářadí. Chatka je volně přístupná, má dřevěnou konstrukci se sedlovou střechou, o zastavěné ploše 19 m2. Do chatky dlouhodobě zatýká a je spíše v demoličním stavu. Pozemky- chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci