Pozemek Boleboř- podíl 1/2

Pozemek

ID
37021
Číslo jednací
37021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-04-28 14:45:00
Ukončení dražby
2021-04-28 15:15:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
148.000 CZK
Nejnižší podání
100.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. st. 22- zastavěná plocha a nádvoří (344 m2, zbořeniště) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 266 pro katastrální území Boleboř

Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, se způsobem využití zbořeniště. Při prohlídce na místě bylo zjištěno, že na pozemku čís. parcely St. 22 evidovaném v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, se způsobem využití zbořeniště je, zřejmě již delší dobu, postavená stavba s parametry stavby pro individuální rekreaci, tedy rekreační chata. Stavba na pozemku čís. parcely St. 22, k.ú. Boleboř, není evidována v katastru nemovitostí ani zakreslena v katastrální mapě, je však stavbou reálně existující. Podle zjištění na Obecním úřadu Boleboř nebyla stavba kolaudována a je tedy užívána v rozporu se stavebním řádem. Pozemek je rovinné konfigurace, přímo přístupný z veřejné komunikace, napojený na inženýrské sítě přípojkami elektrického proudu a pitné vody. Součástí pozemku jsou trvalé porosty, jde o několik náletových listnatých dřevin.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci