Rodinný dům Krásný Dvůr- podíl 1/2, pozemky Malotice - podíl 1/52

Rodinný dům

ID
01021
Číslo jednací
01021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-04-28 14:15:00
Ukončení dražby
2021-04-28 14:45:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
462.000 CZK
Nejnižší podání
308.000 CZK
Minimální příhoz
8.000 CZK
Jistota
5.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 61- zastavěná plocha a nádvoří (752 m2), součástí je stavba: Krásný Dvůr, č.p. 28, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 61 pozemek parc. č. 62 - zahrada (1026 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví č. 28 pro katastrální území Krásný Dvůr. 2.-podíl o velikosti 1/52 na pozemku parc.č. 613/2- vodní plocha (27 m2) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 140 pro katastrální území Malotice - podíl o velikosti 1/52 na pozemku parc.č. 508/57- orná půda (3547 m2) zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 756 pro katastrální území Malotice

1. Rodinný dům č.p. 28 je samostatně stojící stavba, půdorysu písmene L, delší částí osazená podél uliční čáry, je součástí pozemku čís. parcely 61. Dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, střecha sedlová, vnitřní dispozice zahrnuje jednu bytovou jednotku nesourodé dispozice, vstup je ze dvora do předsíně, dále je v přízemí kuchyně, celkem šest místností, z nichž čtyři byly původně užívány jako obytné, koupelna, technická místnost a chodba. Vybavení domu je podstandardní, s vyšším opotřebením. Kuchyně je vybavena volně stojícím plynovým sporákem s napojením na PB lahev, kamna na tuhá paliva, v koupelně je obezděná vana, rozvody vody plastové, vedené na stěně v prostoru nad vanou a umyvadlem, umyvadlo se skříňkou a WC mísa typu kombi. Vytápění pouze v části objektu, v jedné z obytných místností kamna na tuhá paliva, ve dvou místnostech elektrický přímotop malé velikosti, zdroj teplé vody boiler. Dům je napojen na přípojku elektrizační sítě, kanalizace svedena do veřejného řádu, domovní rozvod vody je napojen na vlastní studnu, dle sdělení není potvrzena hygienická nezávadnost vody, přípojka veřejného řádu pitné vody přivedena na pozemek, rovněž je možnost napojení na zemní plyn, rozvod v domě není proveden. V příslušenství rodinného domu jsou drobné stavby ve zhoršeném stavebně technickém stavu. 2. Pozemky se nacházejí jihozápadně od obce, v nezastavěném území. Jsou téměř rovinaté. Přístup k pozemkům je z veřejné komunikace (pozemek parc. č. 508/57 navazuje na veřejnou komunikaci směr Lhotky). Pozemek parc. č. 508/57 byl zřejmě původně komunikací (vzhledem k jeho tvaru), dnes je však součástí obhospodařovaných ploch, nebyly shledány známky jiného využívání. Pozemek parc. č. 613/2 se nachází v pásu meze dělící jednotlivé obhospodařované plochy, v místě jsou trvalé porosty, pravděpodobně náletového původu.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci