Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 11021003, Nejvyšší podání 53.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Miřetice u Klášterce nad Ohří- podíl 1/4

Pozemek

ID
11021
Číslo jednací
11021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-04-07 14:30:00
Ukončení dražby
2021-04-07 17:25:03
Odhadní cena
8.000 CZK
Nejnižší podání
5.334 CZK
Minimální příhoz
200 CZK
Jistota
1.500 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc. č. 1401- zastavěná plocha a nádvoří (42 m2), součástí je stavba: Miřetice u Klášterce nad Ohří, č.e. 331, rod.rekr, stavba stojí na pozemku parc. č. 1401 pozemek parc. č. 1402- ostatní plocha (142 m2), včetně všech součástí a příslušenství vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 827 pro katastrální území Miřetice u Klášterce nad Ohří.

Pozemek čís. parcely 1401, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m2, jehož součástí je podle evidence katastru nemovitostí stavba č.e 331, rodinná rekreace, je v současné době již pozemkem bez stavby, stavba neexistuje, byla zbořena. Dotazem na příslušném stavebním úřadu jsme obdrželi informaci, že demolice ani odstranění stavby rekreační chaty evidované v katastru nemovitostí nebylo stavebnímu úřadu ohlášeno. O zboření stavby není stavebnímu úřadu nic známo, žádnou informaci v tomto směru neobdržel ani katastrální úřad, který stavbu nadále eviduje. Pozemek čís. Parcely 1402, ostatní plocha se způsobem využití sportoviště a rekreační plocha, o výměře 142 m2, je pozemkem tvořícím funkční celek se zastavěnou plochou a je užíván jako běžná zahrada u rekreační stavby. V příslušenství pozemku čís. Parcely 1402 jsou běžné venkovní úpravy, zejména oplocení, součástí pozemku jsou trvalé porosty.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci