Rodinný dům Víska u Kněžic - podíl 5/8

Rodinný dům

ID
09021
Číslo jednací
09021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-04-07 14:00:00
Ukončení dražby
2021-04-07 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
80.000 CZK
Nejnižší podání
40.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 5/8 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 2- zastavěná plocha a nádvoří (126 m2), součástí je stavba: Víska č. p. 19, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č.st. 2, včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na listu vlastnictví č. 761 pro katastrální území Víska u Kněžic

Rodinný dům je objekt v řadě rozrůzněných staveb a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně nemá podsklepení, je zde půda. Stáří rodinného domu není známo a nebylo zjištěno, odhadované stáří činí 80 a více let. Dům je dlouhodobě neudržovaný, neobyvatelný. Konstrukce krátkodobé životnosti jsou zcela dožité nebo chybí. Konstrukce dlouhodobé životnosti jsou poškozené – střecha ve špatném stavu, stropy místy propadlé, zdivo je vlhké. Objekt je ve stavu před rozsáhlou rekonstrukcí. Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je patrně cihlové konstrukce (možnost smíšeného zdiva, stropy jsou dřevěné trámové a v části klenba. Střecha je sedlová s polovalbou, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou vápenné. Odhadovaná podlahová plocha domu činí odhadem 60 m2. Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde jednoduchá dřevěná okna. Vchodové dveře jsou dřevěné. V místnostech je prkenná nebo betonová podlaha. Zavedení a funkčnost přípojek inženýrských sítí nemohla být ověřena. Vzhledem k celkovému stavu se předpokládá kompletní obnova přípojek sítí. Pozemek parc. č. st. 2 o výměře 126 m2, je téměř zcela zastavěn stavbou rodinného domu. Menší část tvoří předzahrádku, je bez porostů, oplocení tvoří dřevěný plot s podezdívkou. Samotný pozemek je mírně svažitý.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci