Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Vápenice u Vysokého Chlumce a Nezabylice

Pozemek

ID
133020
Číslo jednací
133020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-01-20 14:15:00
Ukončení dražby
2021-01-20 14:45:00
Odhadní cena
534.300 CZK
Nejnižší podání
356.200 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
100.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 2/55 na pozemcích: pozemek parc.č. 177/2- orná půda (333 m2) pozemek parc.č. 183/2- orná půda (107 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví č. 158 pro katastrální území Vápenice u Vysokého Chlumce - podíl o velikosti 1/3 na pozemcích: pozemek parc. č. 1197- orná půda (4631 m2) pozemek parc. č. 1355- orná půda (18378 m2) pozemek parc. č. 1359- orná půda (29375 m2) pozemek parc. č. 1363- ostatní plocha (117 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na listu vlastnictví č. 46 pro katastrální území Nezabylice

Zemědělské pozemky parc. č. 177/2, 183/2 o celkové výměře 440 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako NZ - plochy zemědělské, pozemky se nachází za hranicí zastavitelné části obce. Na pozemcích se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny – jedná se o pozemky, jež jsou součástí pole. Pozemky jsou mírně svažité, bez oplocení – případně jen s oplocením pro hosp. zvířata (nezj.), jsou přístupné ze zpevněné cesty, případně přes pozemky jiných vlastníků v rámci pole. Zemědělské pozemky, s plochou 52.501 m2, zapsané v katastru nemovitostí jako orná půda (parc. č. 1197, 1355, 1359) a ostatní plocha (parc. č. 1363). Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy přírodní s převahou nízké a rozptýlené zeleně, plochy přírodní - orná půda. Pozemky jsou spíše rovinaté, neoplocené, nachází se na nich sezónní zemědělské porosty. Pozemky jsou součástí pole – přístup k pozemkům je částečně ze zpevněné cesty, částečně přes pozemky jiných vlastníků v rámci pole.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci