Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 118020005, Nejvyšší podání 885.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Žilina u Nového Jičína- podíl 1/4

Rodinný dům

ID
118020
Číslo jednací
118020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-01-13 14:30:00
Ukončení dražby
2021-01-13 15:22:10
Odhadní cena
710.000 CZK
Nejnižší podání
474.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
100.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech: pozemek parc.č. 310- zastavěná plocha a nádvoří (121 m2), součástí je stavba: Žilina, č.p. 397, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. 310 pozemek parc.č. 311- zahrada (523 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 388 pro katastrální území Žilina u Nového Jičína.

Rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1970. Dům nebyl zpracovateli zpřístupněn. Základy má pravděpodobně železobetonové, objekt je pravděpodobně cihlové konstrukce. Tvar střechy je rovný, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není pravděpodobně provedeno. Podlahová plocha činí odhadem 186 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 266 m2. Jsou zde hliníková okna, v části objektu s venkovními roletami. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. V domě je topení řešeno ústředně plynovým kotlem. Objekt má zastaralý plášť, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá. Rodinný dům vykazuje známky zanedbané údržby. Na pozemku jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří kovaný plot s podezdívkou. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě – pozemek parc. č. 302. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci