Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 86020001, Nejvyšší podání 3.192.700 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Komerční prostory Louny, skladové zásoby

Komerční nemovitost

ID
86020
Číslo jednací
86020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-12-16 15:15:00
Ukončení dražby
2020-12-16 15:45:05
Odhadní cena
4.561.000 CZK
Nejnižší podání
3.192.700 CZK
Minimální příhoz
20.000 CZK
Jistota
600.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1875/2- zastavěná plocha a nádvoří (561 m2), součástí je stavba: Louny, č.p. 2977, jiná st., stavba stojí na pozemku parc.č. 1875/2 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, na listu vlastnictví č. 8869 pro katastrální území Louny - movitý majetek a nábytek nacházející se ve skladu závodu Bezva spaní v Lounech - skladové zásoby studia Bezva spaní v Lounech

Stavba situovaná v areálu nemocnice Louny, jedná se o jednopodlažní stavbu na vyvýšené podezdívce s rovnou střechou. Založení na železobetonové podezdívce s betonovými základovými pasy, svislé konstrukce zděné, podlahy betonové, střecha železobetonová v místnostech OWA podhledy, střešní krytina ze svařovaných asfaltových pásů, klempířské prvky pozinkované. Výplně otvorů – okna plastová, dveře hladké a náplňové, vchodové dveře hladké. Před hlavním vstupem betonová rampa krytá stříškou kotvenou do fasády objektu, ocelové příhradové konstrukce s průhlednou krytinou a pozinkovaným žlabem a svodem. Z boku stavby dále předložené ocelové schodiště na žel. betonové desce. Vnější omítky jsou vápenocementové, stavba není zateplena. Vnitřní omítky vápenocementové, WC splachovací, koupelny pro zaměstnance vybaveny umyvadly a sprchovými kouty, v kuchyňském koutě kuch. linka. Osvětlení stropními zářivkovými svítidly a zářivkami v OWA podhledech. V části jsou instalovány PVC podlahové krytiny. V zadní části objektu jsou sekční vrata pro možnost nakládky ze skladovací haly. Objekt je stavebně napojen na jednu z budov nemocnice – jedná se dle dostupných zjištění o část stavby zbudovanou cca ve 20. - 30. letech 20. století, ke které byla následně přibližně v 60. – 70. letech 20. století provedena přístavba části objektu do tvaru „L“. Na nemovitosti proběhla kompletní rekonstrukce, a to přibližně před 15 – 20 lety, při které byly obnoveny konstrukční prvky stavby (fasáda, střecha, okna, dveře, vnitřní rozvody, vytápění, povrchy podlah, sanita, obklady apod.). Stav objektu je dobrý, stěny objektu jsou víceméně bez vad – je zde místně narušena fasáda stavby z důvodu vnikání zemní vlhkosti. Střecha se předpokládá bez vad, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou zřejmé a rozvody v objektu jsou bez vad. Některé prvky vnitřního vybavení přicházejí do mezního stavu, nicméně celkově lze hodnotit stavebně technický stav jako dobrý. Dosavadní využití bylo zejména ke skladování a lehké výrobě, spolu s administrativou firmy. Budoucí využití lze předpokládat obdobné, využití se nabízí zejména jako zázemí firmy s možností skladování výrobků a zboží. Součástí objektu je hala, která je i samostatně přístupná dveřmi z boku budovy o výměře 148,19 m2, centrální chodby o výměře 83,40 m2, příruční sklad o výměře 4,60 m2, kancelář o výměře 9,60 m2, kuchyňský kout o výměře 3,40 m2, sklad o výměře 1,75 m2, sklad o výměře 1,80 m2, koupelna s WC (páni - sprcha, chodba, WC) o výměře 17,70 m2, koupelna s WC (dámy – sprcha, chodba, WC) o výměře 20,30 m2, dílna o výměře 32,50 m2, sklad o výměře 20,35 m2, dílna o výměře 53,25 m2, dílna o výměře 19,80 m2, sklad o výměře 9,95 m2, kuchyňský kout o výměře 6,65 m2, kanceláře o výměře 21,30 m2, úklidová komora o výměře 2,35 m2, místnost (archiv) o výměře 10,60 m2. Podlahová plocha činí 467,49 m2. Objekt je napojen na rozvod el. energie - elektřina o napětí 230V a 400V, vodovod a veřejnou kanalizaci. Zemní plyn není. Objekt je vytápěn ústředně pomocí elektrického kotle a topná tělesa představují závěsné radiátory. Nemovitost má pouze pozemek, na kterém je umístěna, o celkové výměře 561 m2. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné cestě – je zde zřízeno věcné břemeno přístupu, chůze, jízdy a stání vozidel ve prospěch nemovitosti.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci