Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 124020001, Nejvyšší podání 10.200 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na zemědělských pozemcích Krupá u Kostelce nad Černými Lesy

Pozemek

ID
124020
Číslo jednací
124020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-12-16 15:00:00
Ukončení dražby
2020-12-16 15:30:04
Odhadní cena
20.400 CZK
Nejnižší podání
10.200 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
3.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/16 na pozemku parc. č. 380- orná půda o výměře 2813 m2 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 59 pro katastrální území Krupá u Kostelce nad Černými Lesy - podíl o velikosti 1/8 na pozemku parc.č. 378- orná půda o výměře 2532 m2 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, na listu vlastnictví č. 99 pro katastrální území Krupá u Kostelce nad Černými Lesy.

Pozemky o celkové ploše 5.345 m2 slouží k zemědělským účelům. Územní plán stanoví, že plocha pozemků je regulována jako plochy zemědělské - orná půda. Pozemky jsou rovinaté, bez porostů a bez oplocení. Přístup k pozemkům je po nezpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci