Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 106020001, Nejvyšší podání 98.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Malé Žernoseky

Pozemek

ID
106020
Číslo jednací
106020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-12-16 14:30:00
Ukončení dražby
2020-12-16 15:05:10
Odhadní cena
196.000 CZK
Nejnižší podání
98.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
25.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 907/9- orná půda (3434 m2) - pozemek parc.č. 947/7- lesní pozemek (4100 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 22 pro katastrální území Malé Žernoseky

Zemědělský pozemek č. 907/9 , o rozloze 3.434 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plocha orná půda. Pozemek je obhospodařován. Není oplocený. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek je bez staveb. Pozemek č. 947/7 je lesní pozemek, o rozloze 4.100 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako pozemky určené k plnění funkce lesa. Na pozemku je z části bezlesí a z části je zarostlý javorem babykou, osikou, jeřábem a ovocnými stromy. Jedná se pravděpodobně o bývalý sad. Pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je strmý. Přístup k pozemku je po pozemcích jiných majitelů. Je bez staveb. Chráněná krajinná oblast - II.- IV.zóna.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci