Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 105020002, Nejvyšší podání 1.710.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Chotiměř, zemědělské pozemky

Rodinný dům

ID
105020
Číslo jednací
105020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-12-16 14:15:00
Ukončení dražby
2020-12-16 17:20:04
Odhadní cena
1.627.000 CZK
Nejnižší podání
813.500 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 1/10- zastavěná plocha a nádvoří (581 m2), součástí pozemku je stavba: budova bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku pozemek parc.č. st. 1/10 - pozemek parc.č. st. 41- zastavěná plocha a nádvoří (104 m2), součástí pozemku je stavba: budova Chotiměř č. p. 57, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 41 - pozemek parc.č. 34/8- ostatní plocha (505 m2) - pozemek parc.č. 314/6- orná půda (22011 m2) - pozemek parc.č. 314/12- ovocný sad (4549 m2) - pozemek parc.č. 314/19- ovocný sad (1573 m2) - pozemek parc.č. 314/20- ovocný sad (11285 m2) - pozemek parc.č. 314/23- ovocný sad (172 m2) - pozemek parc.č. 314/24- ovocný sad (464 m2) - pozemek parc.č. 528/61- ovocný sad (2770 m2) - pozemek parc.č. 528/63- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/69- ovocný sad (442 m2) - pozemek parc.č. 528/70- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/71- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/72- ovocný sad (4047 m2) - pozemek parc.č. 528/73- ovocný sad (1349 m2) - pozemek parc.č. 528/74- ovocný sad (1175 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 138 pro katastrální území Chotiměř.

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má malý sklípek, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Objekt byl postaven odhadem v roce 1900. Základy jsou kamenné, smíšené, konstrukce objektu je smíšená, tloušťka stěn je 40 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dispozičně je dům řešen jako 1+1. V domě se nachází pokoj o výměře 12,50 m2, pokoj o výměře 16,00 m2, chodba o výměře 2,40 m2, WC o výměře 2,40 m2, půda o výměře 25,00 m2. Podlahová plocha činí 33,30 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 58,30 m2. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Orientace obytných prostor je na severovýchod, severozápad. Vybavení koupelny tvoří umyvadlo, chybí a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází plynový sporák, jinak zařízení chybí. V objektu není žádná osvětlovací technika. Obytné místnosti mají na podlaze lino, kuchyně má na podlaze lino, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a chodba má na podlaze lino. Do objektu byla zavedena elektřina o napětí 230V. Objekt je připojen na vodovodní řad, je napojen na jímku a zemní plyn není zaveden. Dům je bez vytápění a topná tělesa nejsou součástí objektu. Dům nemá zdroj teplé vody. Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna domu jsou zastaralá, podlahy jsou poškozeny, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. pozemky spolu se stavbou č.p. 57 téměř sousedí, avšak netvoří funkční celek. Pozemky jsou bez porostů a bez oplocení (s výjimkou pozemku p.č. st. 1/10 se stavbou zemědělského objektu, který je součástí oploceného areálu). Sklon pozemků je mírně svažitý. Přístup k objektu č.p. 57 je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží jiná stavba bez č.p./č.e. - původní hospodářská budova o zastavěné ploše 505 m2, jedná se ozděnou budovu, pravděpodobně dílny, v dezolátním stavu (částečně propadlá střecha). K tomuto objektu je přístup přes soukromý pozemek bez zřízeného VB. Pozemky slouží k zemědělským účelům. Celková rozloha pozemků činí 53.885 m2 (22.011 m2 orné půdy a 31.874 m2 ovocných sadů). Plocha pozemků je dle územního plánu regulovaná jako NS - plochy smíšené nezastavěného území. Pozemky jsou hospodářsky využívané. Tvoří tři velké celky po celém k.ú. Chotiměř. K pozemku p.č. 314/6 je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jinak přes pozemky jiných majitelů (bez VB). Nemovitosti v chráněné krajinné oblasti - II.-IV.zóna.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci