Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Lesní pozemek Dolní Poustevna

Pozemek

ID
90020
Číslo jednací
90020
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-12-02 14:00:00
Ukončení aukce
2020-12-02 14:30:00
Nabídková cena
1.728.576 CZK
Minimální příhoz
40.000 CZK
Jistota
125.500 CZK
Předmět aukce
- pozemek parc.č. 418/3- lesní pozemek o výměře 216072 m2 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 590 pro katastrální území Dolní Poustevna.

Lesní pozemek, o rozloze 216 072 m2. Územní plán není ve městě Dolní Poustevna vypracován, jedná se však o pozemek určený k plnění funkce lesa. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po obecní cestě p.č. 513/1. Pozemek je umístěn na západním okraji obce na hranici se SRN a v bezprostřední blízkosti sportovního areálu Solivital v Sebnitz, SRN, které by se mělo stát součástí budoucího přeshraničního biketrialového parku. V současné době není dle znalostí navrhovatele les napaden kůrovcem. Z celkové plochy 216 072 m2 je cca 34 000 m2 vytěženo, část v poslední době. Aktuálně činí dle odhadu navrhovatele těžební fond do roku 2025 zhruba 800 m3 (převážně smrk). Les je druhově i věkově diferencovaný. Převažuje zde cca 40 % smrk ztepilý, dále borovice lesní a modřín evropský. Okrajově pak buk a dub. Věkově odhadem od 25 do 80 let.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu