Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 82020001, Nejvyšší podání 256.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek a rodinný dům Ohnišťany

Pozemek

ID
82020
Číslo jednací
82020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-11-04 15:15:00
Ukončení dražby
2020-11-04 15:47:05
Odhadní cena
480.000 CZK
Nejnižší podání
256.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 7- zastavěná plocha a nádvoří (438 m2), součástí je stavba: Ohnišťany, č.p. 59, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 7 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 505 pro katastrální území Ohnišťany

Pozemek je neoplocený s porosty. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní dům s volným půdním prostorem. Konstrukce smíšená, stavebně-technický stav je odpovídající velmi špatné údržbě. Budova je v havarijním stavu vyžadující kompletní rekonstrukci a vykazuje známky statického narušení. Krov je dřevěný bez izolace. Střecha je sedlová s krytinou z pálených tašek, které místy chybí a tím do domu zatéká. V roubené části chybí stropy. Vchodové dveře a okna jsou dřevěné. V části oken chybí zasklení. Podlahy jsou betonové z části kryté PVC. Fasáda domu není zateplená. V přízemí domu se nachází obytný prostor o 3 místnostech, předsíň se vstupem do suterénu. Obytný prostor je v současné době neobyvatelný. V domě chybí sociální zařízení. Roubená část je vhodná k demolici. Dům je napojen na elektřinu (odpojena) a vodovod.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci