Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 87020003, Nejvyšší podání 146.500 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Kravaře v Čechách

Jiná práva

ID
87020
Číslo jednací
87020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-11-04 14:45:00
Ukončení dražby
2020-11-04 16:15:04
Odhadní cena
69.000 CZK
Nejnižší podání
46.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
12.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1613- zastavěná plocha a nádvoří (31 m2), součástí je stavba:budova bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1613 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, na listu vlastnictví č. 271 pro katastrální území Kravaře v Čechách.

Garáž je krajní řadová, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a není podsklepená. Na základě sdělení osoby přítomné ve vedlejší garáži, během prohlídky, byl objekt postaven cca v roce 1976. V katastru nemovitostí je stavba vedena bez č.p/č.e., avšak v mapách lze garáž dohledat dle č.e. 10. Základy jsou betonové izolované, konstrukce objektu je cihlová, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s pozinkovanými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Garáž má zastavěnou plochu 31 m2. Podlahová plocha garáže je 26,00 m2. Objekt má vápenocementové vnitřní omítky. Garáž disponuje dřevěnými zdvojenými okny, vrata jsou dřevěná dvoukřídlá a podlaha je tvořena cementovým potěrem. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a garáž je napojena na rozvodnou síť elektrického proudu. Není zde zaveden vodovod, odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt nemá řešené vytápění. Stěny jsou bez vad (místy opadávající omítka), střecha plní svoji funkci a patrně je bez vad, okna jsou zastaralá, podlaha je již zastaralá, vybavení v objektu chybí a rozvody jsou původní, již zastaralé. Garáž je celkově v dobrém stavu. Okolní pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci