Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 104020001, Nejvyšší podání 60.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Kyjov u Krásné Lípy

Pozemek

ID
104020
Číslo jednací
104020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-21 15:30:00
Ukončení dražby
2020-10-21 18:40:04
Odhadní cena
45.000 CZK
Nejnižší podání
22.500 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 688/2- trvalý travní porost o výměře 390 m2 zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 1064 pro katastrální území Kyjov u Krásné Lípy

Pozemek je zahrada, rozloha pozemku činí 390 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy smíšené obytné. Pozemek je součástí funkčního celku u objektu č.e. 282 v k.ú. Kyjov u Krásné Lípy. Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a není oplocený. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci