Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 152019005, Nejvyšší podání 80.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Staré Křečany

Pozemek

ID
152019
Číslo jednací
152019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-21 14:45:00
Ukončení dražby
2020-10-21 16:25:03
Odhadní cena
90.000 CZK
Nejnižší podání
45.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
8.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 729/6- trvalý travní porost (2644 m2) - pozemek parc.č. 2931/10- trvalý travní porost (1232 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 725 pro katastrální území Staré Křečany

Pozemek čís. parcely 729/6 je situován na východ od zastavěného území obce, cca ve vzdálenosti 150 m od souvislé zástavby. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá, přístup je z pozemků jiných vlastníků. Podle zjištění na místě se jedná o pozemek neoplocený, nezastavěný, využívaný jako louka, navazující na sousední zatravněné pozemky. Zařazení pozemku územním plánem obce neumožňuje jeho zastavění. Pozemek čís. parcely 2931/10 je situován severní části zastavěného území obce, v území určeném územním plánem obce k výstavbě rodinných domů, v sousedství parcely se nachází pozemky obdobného charakteru. Na východ od pozemku ve vzdálenosti cca 50 m se nachází místní komunikace a rodinné domy. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá, přístup je z pozemku čís. parcely 2931/1, k.ú. Staré Křečany, evidovaný v druhu trvalý travní porost, ve vlastnictví jiného vlastníka. Podle zjištění na místě se jedná o pozemek neoplocený, nezastavěný, stavebně nepřipravený, využívaný jako louka, navazující na sousední zatravněné pozemky. Inženýrské sítě jsou v dosahu do 100m od hranice pozemku. Zařazení pozemku územním plánem obce umožňuje zastavění jeho části rodinným domem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci