Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 96020003, Nejvyšší podání 270.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Rumburk- podíl 1/2

Rodinný dům

ID
96020
Číslo jednací
96020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-21 15:00:00
Ukončení dražby
2020-10-21 15:41:15
Odhadní cena
480.000 CZK
Nejnižší podání
240.000 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
50.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech: pozemek parc.č. 2456- zastavěná plocha a nádvoří (197 m2), součástí je stavba: budova Rumburk 1, č.p. 886, bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 2456 pozemek parc.č. 2457- zahrada (314 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 1201 pro katastrální území Rumburk.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Zdroj informace o době výstavby: památkový katalog, rok výstavby: 1792-1799 Základy má kamenné, smíšené, konstrukce objektu je smíšená. Obdélný přízemní částečně zděný, roubený dům s pravoúhlými podstávkami. Štítovou stranou je obrácen ke komunikaci. Dům má sedlovou plechovou střechu s polovalbou. Jižní štít je pobit eternitem, tloušťka stěn je od 40 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena. Podlahová plocha činí cca 132 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí cca 200 m2. Vnitřní omítky jsou nejspíše vápenocementové. Jsou zde špaletová okna. Obytné prostory mají orientaci na jihozápad. V koupelně se pravděpodobně nachází klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde nejspíše použity tyto dveře: dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je pravděpodobně instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech je podlaha nejspíše řešena: lino, prkenná podlaha, v kuchyni je na podlaze lino, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, má připojení na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu není připojen. Vytápění v domě je pravděpodobně lokální pomocí kamen. Ohřev vody je řešen bojlerem. Stěny objektu jsou podstandardního provedení, střecha vykazuje známky poškození (chybějící krytina), okna jsou původní, podlahy v domě jsou pravděpodobně zastaralé, vybavení je nejspíše zastaralé a rozvody jsou pravděpodobně zastaralé. Rodinný dům je vzhledem k celkovému charakteru stavu vhodný k rekonstrukci. Na pozemku jsou ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Nemovitá kulturní památka.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci