Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 148019001, Nejvyšší podání 296.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemek Cabaj- Čápor, okres Nitra, Slovenská republika- podíl 1/2

Pozemek

ID
148019
Číslo jednací
148019
Stav
Ukončená
Organizátor
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení aukce
2020-10-21 14:15:00
Ukončení aukce
2020-10-21 14:45:04
Odhadní cena
592.000 CZK
Nabídková cena
296.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět aukce
podíl o velikosti jedné poloviny pozemku parcely registru E evidovaný na mapě určeného operátu číslo pozemku 1685/69 (orná půda o výměře 11323 m2) zapsaného na listu vlastnictví číslo 2787 pro katastrální území Cabaj a obec Cabaj- Čápor, okres Nitra, Slovenská republika.

Orná půda.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit dražbu